Rätta Polens Lotto raden 22/4

1
10
11
26
30
44

Rätta Polens Lotto+ raden 22/4

5
23
25
27
35
45