Rätta Polens Lotto raden 20/4

1
5
10
12
33
45

Rätta Polens Lotto+ raden 20/4

10
25
28
35
39
44