Rätta Tysklands Lotto raden 18/11

8
19
29
35
41
49
Superboll
7
1288007
524975