Rätta Polens Lotto raden 27/12

5
8
10
33
42
48

Rätta Polens Lotto+ raden 27/12

1
12
20
31
34
49